"Społem" Powszechna Spółdzielnia SpożywcówWitamy na stronie internetowej „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Będzinie .Nasza Spółdzielnia „Społem” PSS w Będzinie w 2015 roku obchodziła 95 rocznicę istnienia ruchu spółdzielczego na terenie miasta, albowiem w roku 1920 zaczęła działać Robotnicza Spółdzielnia Zagłębia Dąbrowskiego.W tym czasie na terenie Będzina działały 4 sklepy spółdzielcze i tak było do wybuchu II wojny światowej do 1939 roku.W 1945 roku powstała Rejonowa Spółdzielnia Spożywców w ramach której na początku działało około 13 sklepów i w szybkim tempie nastąpił rozwój sieci handlowej i powstały nowe branże i tak w roku 1960 prowzdono już 52 sklepy spożywcze, 13 sklepów przemysłowych, 2 zakłady masarnicze, 9 piekarni, ciastkarnie, 1 zakład gastronomiczny otwarty i 2 stołówki.
Ponadto uruchomiono punkty usługowe:wypożyczalnię sprzętu, magiel, ośrodki praktyczna pani i zespół chałupniczy.
Spółdzielnia w latach 70-tych XX wieku liczyła ponad 1.500 członków .W roku 1976 w wyniku reorganizacji handlu wewnętrznego, a  następnie w roku 1978 po przyłączeniu placówek z rejonu Wojkowic potencjał Spółdzielni jeszcze uległ zwiększeniu: sklepy -156, magazynów hurtowych -12, zakładów gastronomii otwartej – 34, zamkniętej -12 , piekarni -5, ciastkarni-2, masarnie- 2 garmażernia -1 i usługi.
Liczba członków Spółdzielni w tym okresie wzrosła do 19.371.W roku 1983 w wyniku kolejnej reorganizacji Spółdzielczości Spożywców powstała samorządna Spółdzielnia Spożywców w Będzinie.Liczba członków zwiększyła się do 21.747 osób, stan sieci handlowej, produkcyjnej i usługowej był na dotychczasowym poziomie.
Rok 1989 był początkiem urynkowienia działalności gospodarczej co spowodowało likwidację wielu placówek na skutek wypowiedzenia umów dzierżawy przez właścicieli lokali.Zmniejszyła się też ilość członków Spółdzielni i na koniec 1989 roku wynosiła 4.247 osób.Początek lat 90-tych to dalsze uszczuplenie sieci handlowej i produkcyjnej  a po 1995 następuje okres wyprzedaży i wydzierżawiania  obiektów i pomieszczeń zbędnych i działalności nierentownych.Na przełomie wieku Spółdzielnia pracowała w bardzo trudnych warunkach  rynkowych przy zmniejszającym się popycie , wzrastających  kosztach szczególnie w działalności handlowej i rosnącej konkurencji ze strony supermarketów  i dyskontów co w konsekwencji doporowadziło do ograniczenia  działalności operacyjnej do dwóch sklepów spożywczych i prowadzenia wynajmu lokali biurowych i obiektów handlowych.Taki stan utrzymuje się również obecnie.W 2011 roku stan liczbowy członków Spółdzielni wynosi 42.Nasze obiekty handlowe i administracyjne w związku z bardzo długą eksploatacją i starą substancją budowlaną wymagają stale dużych nakładów dla utrzymania ich w dobrym stanie technicznym i dla sprostania obecnym wymaganiom.Troską więc władz Spółdzielni jest dbałość o utrzymanie majątku we właściwym  stanie technicznym aby zapewnić dzierżawcom dobre warunki prowadzenia działalności , natomiast w działalności handlowej dążenie do poprawienia wyników ekonomicznych poprzez poprawę jakości obsługi kilentów, dbałośc o zaopatrzemie sklepów w asortyment poszukiwany w rejonie działalności oraz dbałość o dobre wyposażenie techniczne i estetyczne sklepów jak również wprowadzanie usług finansowych i agencji dla uatrakcyjnienia oferty handlowej i usługowej.